FORGOT YOUR DETAILS?

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Het cursusseizoen start begin september en eindigt eind juni/begin juli van het daarop volgende jaar.
Op ieder moment kan met de lessen worden begonnen.
De lesovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de cursus en wordt stilzwijgend jaarlijks
verlengd.

2. Er is keuze uit een hele cursus van maximaal 40 lessen, een halve cursus van maximaal 20 lessen
en een kwart cursus van 10 lessen. Naar wens kunnen de gitaarlessen aangepast worden.

3. Het opzeggen van de lesovereenkomst dient bij voorkeur aan het eind van de cursus te geschieden,
doch uiterlijk voor 1 augustus van het lopende jaar.
Bij te laat opzeggen doch voor aanvang van de 1e lesweek, kunnen 4 lessen in rekening worden
gebracht.

4. Het tussentijds opzeggen van de cursus kan alleen gedurende de eerste 10 lessen bij de hele cursus
en de eerste 5 lessen bij de halve cursus en uitsluitend voor leerlingen die voor het eerst aan een
cursus mee doen. Voor het overige is tussentijds opzeggen niet mogelijk.

5. Het cursusgeld wordt in 1,5 of in 10 termijnen, dit in overleg, telkens uiterlijk op de 7e van de
maand overgemaakt op bankrekeningnummer NL19RABO 036.28.50.135 t.n.v.. Henk Jonkers met vermelding van
naam van de leerling en lesgeld. Tenzij anders is afgesproken.

6. Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld wordt € 5,00 aan herinneringenkosten gerekend.

7. Uitgevallen lessen worden, indien mogelijk, ingehaald.

8. Lessen die door ziekte of verhindering van de leraar en/of door een verplichte vrije dag zijn
uitgevallen en niet kunnen worden ingehaald, worden niet in rekening gebracht bij overschrijding van
een maximum van 4 lessen bij een hele cursus en een maximum van 2 lessen bij een halve cursus.

9. Op uitgevallen lessen door verhindering van de leerling, die niet kunnen worden ingehaald vindt geen
restitutie van lesgeld plaats.

10. Na 10 lessen van de hele cursus en 5 lessen van de halve cursus worden met de nieuwe leerlingen
de vorderingen besproken.

11. Letsel en/of schade opgelopen gedurende de les of vergelijkbare activiteiten kan niet leiden tot
enige aansprakelijkheid van de leraar. Veroorzaakte schade zal worden verhaald.

12. De reguliere lessen kunnen plaats maken voor een samenspelavond of een voorspeelavond.

13. Met het ondertekenen van de lesovereenkomst verklaart u zich akkoord met dit reglement.

Download het regelement

TOP